BALE OKULU SEÇERKEN
- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olmalı,
1.Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olmalı, Özel Bale Kursları Milli Eğitim Bakanlığı onayıyla 5580 kanuna göre standartlar yönergesine uygun olarak eğitim yapabilirler.Ancak bu kurumlar MEB onaylı diploma vermeye yetkilidir.Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir kurs açabilmek için bu standartları yerine getirmek gerekir.Okulun fiziki koşulları, bulunması gereken bölümler, derslerde kullanılan müfredat programları , eğitim kadrosu, personel,derslerin süresi, eğitim yılının başlaması, bitişi, sınavlar,yoklama,kurs bitirme belgesi,kurumsal dosyalama sistemleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen kriterlere uygun olur ve bakanlık tarafından denetlenirler.İlk öğretim okullarında, ana okullarında veya Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olmayan merkezlerde yapılan bale dersleri bu kriterlere uygun olmadığından ve bakanlık tarafından denetlenmdediği için müsamere hazırlığına yönelik faaliyet niteliğindedir. Öğrencilerin yaş ve seviyelerine uygun , bakanlık onaylı, geliştirici bir eğitim programını takip etmezler. Veliler, bu faaliyetlerle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı çalışan bale kurslarını ayrı tutmalıdır.
- Bale mesleği içinde olan, vizyonu geniş, kültürlü üniversite mezunu, pedagojik formasyon sahibi kişiler tarafından kurulumuş olmalı,
Kurucu, bale okullarının işleyişini, eğitim kadrosunun,müfredat programının denetlenmesini gerçekleştirebilecek bilgi ve eğitimi almış, pedegojik formasyon sahibi bir kişi olmalıdır.Kurucunun bale eğitiminden mezun olmanın dışında, başka bir alanda, özelikle de eğitim fakültesi diploması da olması öğrencilerin iyi bir eğitim alması açısından çok önemlidir.Bale okulu kurucu müdürü anatomi, eğitim,pedagoji, dans analizi, notasyon, dans müziği konularda eğitim almış ise, ve aldığı eğitimi eğitim kadrosuna seminarlarla veriyorsa, öğrenciler çok güvenilir ellerde eğitim görmektedir.
- Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilmiş deneyimli ve yerleşik bir eğitim kadrosu bulunmalı,
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından atanmış, diplomalı ve deneyimli ve yerleşik bir eğitim kadrosu öğrencileri geliştirir.İyi bale yapan bir dansçı, müfredat programlarını ve eğitim metodlarını bilemiyebilir.Bu konularda da eğitim görmüş olmalı, öğretmenlik dersleri almış olmalıdır.. Öğrenci her yıl başka bir öğretmenle eğitim yapmamalıdır.
- Öğretmenler, bale mesleğinde uluslararası gelişmeleri takip etmelidirler.
Bale öğretmenleri uluslararası seminarlara katılmış olmalı, sürekli ilerleme içinde olmalı, kendilerini geliştirmelidirler.Uluslarası gelişmeleri takip etmeli, İngiliz Kraliyet Balesi (Royal Academy of Dance ) ve Vaganova metodu ve ders programlarını öğretebilecek bilgi ve deneyime sahip olmalıdır.
- Kurum, öğrencileri uluslararası platformlara hazırlamalı,eğitimde süreklik ilkesi olmalı,
Bale okulu, öğrencileri, dünyaca ünlü İngiliz Kraliyet Balesi (Royal Academy of Dance ) ve Sofya Ulusal Üniversitesi Vaganova metodu (Sofia National Academy of Music Ballet Art Depatment Vaganova Ballet Method, NMA) diploma sınavlarına hazırlamada yetkili olmaldır. Öğrencilerin arzu ettikleri taktirde sınavlara her yıl katılabilmeleri ancak bu yetkiyi kurucu öğretmenin almış olmasıyla mümkündür.Öğretmenin görevinden ayrılıp, yerine gelen öğretmenin bu yetkiye sahip olmaması durumunda, öğrenci bir sonraki yıl sınavlara hazırlanamayabilir.
- Kurum, akademik eğitimde de söz sahibi olmalı,
Başarılı öğrenciler üniversite eğitiminde baleyi seçmek istediklerinde,devam ettikleri kurumun onları yurt içinde ve yurt dışındaki üniversitelere hazırlayabilmelidir.Dilek Bale Okulları bu konuda bir adım daha öne çıkmış, Sofya Üniversitesi ile yaptığı kültür anlaşması sonucunda, üniversite programında eğitimi vererek, öğrencilerine Sosya Üniversitesi mezunu olabilme imkanı hazırlamıştır.
- Kurumun verdiği hizmetler,etkinlikler ve bale sanatına katkıları değerlendirilmelidir.
Köklü bir bale okulunun yıllar içinde verdiği mezunlar, mezunlarınıni dansçı veya öğretmen olarak baleyi meslek seçmiş olması, bale okulu açabilecek yetkinliğe erişmesi, uluslar arası başarılara imza atabilmiş olması dikkate alınmalıdır. Bale okulu, kuruluşundan günümüze kadar süreklilik ilkesine dayanmalıdır.Resitalleri, tv programlarına katılımı, sivil toplum örgütleri ile birlikte yaptığı çalışmalar ile varlığını sürdürmüş olmalıdır.
- Kurum un başarısı, kurucusunun bale geçmişindeki başarılarla değil, yetiştirğdiği öğrencilerin bilgi ve başarılarıyla değerlendirilmelidir.
- Bale okulu seçiminde birçok okul araştırılmalı, bilgi sahibi olunmalı,
Öğrencilerin akdemik eğitimde daha başarılı olabilmeleri duygusal zekayı, konsantrasyonu, koordinasyonu ve kendilerine olan güven duygusunu geliştiren sanatsal ve sportif eğitim almalrı ile gerçekleşir.Bu nedenle, meslek olarak seçilmese de çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimini tamamlayıcı bale eğitiminin doğru bir kurumda alınması, çocuğun ilerlesminde anahtar olucaktır.Bir çok bale okulu araştırlıp, gerekli kriterlere uygun olduğu düşünülen bir bale okulu seçilmelidir.